Statistika ko'rsatgichlari

Kabel-sim mahsulotlari

2015-2019-yillarda kabel-sim mahsulotlarini ishlab chiqarish ko’rsatgichlarining o’zgarish dinamikasi

Maishiy texika mahsulotlari

2015-2019-yillarda maishiy texnika mahsulotlarini ishlab chiqarish ko’rsatgichlarining o’zgarish dinamikasi

Elektr-kuchlanishli mahsulotlar

2015-2019-yillarda elektrkuchlanishli mahsulotlarni ishlab chiqarish ko’rsatgichlarining o’zgarish dinamikasi